Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Trainen

een kleine uitleg over trainen met je konijn

Wisten jullie dat.....
....je konijnen ook kunt trainen

Konijntjes kunnen heel veel dingen leren.
🐰konijkonijnkokk


Je kan ze bijvoorbeeld leren op commando:
*Een high five te geven.
*Door een tunneltje te laten lopen.
*In hun bak te gaan.
*In hun reismandje te gaan.
en nog heel veel meer.


Konijnen leren door middel van belonen.
Je moet een konijn belonen binnen 1 tot 2 seconden nadat ze een commando hebben uitgevoerd.


Uiteraard net als bij mensen moet je er rekening mee 
houden dat het even duurt voordat je een commando hebt aangeleerd 😉

Houdt er ook rekening mee dat als je konijn onder commando staat bij een training in een bepaalde ruimte dat dat niet wil zeggen dat je konijn in een andere ruimte in één keer je commando uitvoert.
Je konijn gaat dan eerst de ruimte verkennen en raakt snel afgeleidt.


Belangrijk bij trainen is dat je konijn het leuk moet vinden. 
Niets moet en alles mag! 😏


Het loopt niet altijd even soepel, maar dat ligt dan niet aan het konijn maar aan de trainer.... 🤔 
Bedenk dan wat er fout is gegaan en wat je anders kan gaan doen.


Hieronder een klein filmpje van Stoffie die op commando door een tunneltje loopt.

Later nog een kleine uitleg op de site hoe ik Stoffie heb getraind om door het tunneltje te lopen.