Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Sticky Bottom Syndrome

(plakkerige achterhand) bij konijn(en)Sticky Bottom Syndrome
Wat is sticky bottom syndrome?
Wat is de oorzaak?
Hoe kan je het voorkomen?
Wat is de eventuele behandeling?


Wat is sticky bottom syndrome?
"Sticky bottom" syndrome ook wel plakkerige achterhand genoemd ontstaat als de vacht bij de achterhand bevuild wordt met keutels. Vaak zijn dit blindedarmkeutels die konijnen op dienen te eten om zo voedingsstoffen tot zich te nemen. Indien een konijn zijn blindedarmkeutels niet kan of wil opeten kan het zijn dat deze aan de achterhand blijven kleven en opdrogen tot een plakkerige koek. Indien de plakkerige koek niet verwijderd wordt kan dit voor medische problemen zorgen. Vaak is Sticky bottom syndroom te wijde aan een voedingsfout. Teveel krachtvoeding en/of te weinig hooi kunnen ervoor zorgen dat het konijn zijn blindedarmkeutels links laat liggen. 


Wat is vaak de oorzaak van sticky bottom syndrome
De oorzaak is meestal (maar niet altijd) voer dat te rijk is aan eiwitten en suikers, maar te arm is aan vezels.
Het kan zijn dat je teveel krachtvoer geeft waardoor het konijn vol zit en niet meer zijn blindedarm keutels wilt opeten.
Verandering van voeding is meestal dus het meest voor de hand liggend.

Sticky bottom syndrome zoveel mogelijk proberen te voorkomen
Wil je het voorkomen zorg dan dat je een evenwichtige voeding geeft.
Mocht het veranderen van voeding of het aanpassen van de hoeveelheid krachtvoer niet helpen dan moet er gekeken worden naar eventuele andere oorzaken.

Overige oorzaken van sticky bottom syndrome
Bij voedsters kan het zijn dat ze hun blindedarm keutels niet kunnen opeten
 omdat hun wam in de weg zit.
 Ook kan  het zijn dat het konijn een tandprobleem heeft of problemen met zijn rug waardoor hij zijn blindedarm keutels niet meer kan opeten.

Behandeling van sticky bottom syndrome
Zoek dus snel uit wat de oorzaak is door de dierenarts te bezoeken.
Advies; plan een bezoek in bij een konijnkundige dierenarts.
Meestal is het snel op te lossen omdat de oorzaak meestal (niet altijd) een voedingsfout is.

Mogelijke oorzaken sticky bottom syndrome 
Teveel krachtvoeding
Een wam die in de weg zit
Pijn