Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Myxomatose

 een virus bij konijnen


Myxomatose
Myxomatose is een konijnen ziekte die te overleven valt bij snel ingrijpen!

Hieronder een kleine uitleg over Myxomatose en de oorsprong, hoe te herkennen en hoe te handelen!Wat is Myxomatose?
Myxomatose is een ernstige Konijnenziekte dat behoort tot de pokkenvirussen. Dit wordt verspreid door dragers zoals muggen en konijnenvlooien. Ook vind onderlinge besmetting plaats via bv contact, urine of andere virus-houdende lichaamsvloeistoffen. 
De ziekte kent een tweejaarlijkse piek in de zomermaanden

De oorsprong van Myxomatose
Een arts in Frankrijk heeft het ontwikkeld in een laboratorium in Rio de Janeiro. 
Het virus heeft zich van daaruit over Europa verspreid. 
Het is dus een virus dat gemaakt is door mensen om een konijnenplaag tegen te gaan.

De symptomen van Myxomatose
Gelatineuze huid verdikkingen
Etterige oog- en neusvloei
Verdikte, warme oren die gaan afhangen
De gehele kop zwelt op
Ogen die verdikken
Ademhalingsmoeilijkheden

Voorkomen van Myxomatose
1x per jaar vaccineren (dit verkleint de kans dat je konijn Myxomatose krijgt)

Nobivac Myxo-RHD
Combinatie vaccinatie tegen Myxomatose en RHD die jaarlijks gegeven wordt. Dit kan al vanaf 5 weken leeftijd
Bescherming wordt geboden vanaf 1 week na inenting voor de duur van 1 jaar.

De oorspronkelijke vorm van Myxomatose

De oorspronkelijke vorm van Myxomatose zoals deze verspreid is in de natuur zorgde voor een sterfte van meer dan 90% en het ziektebeeld was goed te herkennen door de symptomen. De symptomen begonnen met vlekken in de oren die zich ontwikkelden tot tumoren op de kop en rond de geslachtsorganen. De konijnen ontwikkelden op ten duur bindvliesontsteking die kon leiden tot blindheid. Later ontwikkelden de konijnen koorts, werden lusteloos en verloren hun eetlust. Vaak ontwikkelden zich andere infecties, die  een longontsteking konden veroorzaken. Het konijn overleed meestal aan de ziekte zelf of aan secundaire infecties.

De huidige vorm van Myxomatose
De laatste jaren is de ziekte veranderd daardoor zijn de symptomen ook wat veranderd. Hierdoor is het ook minder herkenbaar geworden en wordt er vaak te laat ingegrepen waardoor het alsnog dodelijk is. De eerste week vertonen de besmette konijnen alle tekenen van "snot". De ziekte uit zich met de volgende symptomen. Het begint met rood-omrande, maar niet-tranende ogen, daarna begint het konijn te niezen waardoor men denkt aan snot. Pas de tweede week beginnen de myxomatose-tumoren zich te ontwikkelen. Deze vorm van de ziekte, ook wel de wildvorm genoemd, is ook overdraagbaar van konijn op konijn zonder de tussenkomst van stekende insecten.

Behandeling tegen Myxomatose
De kans verkleinen op een besmetting met Myxomatose is wel mogelijk d.v.m een vaccin. Er bestaat echter geen behandeling tegen myxomatose, indien een konijn besmet is kan men enkel zorg bieden om de kwaliteit van leven voor het konijn in de periode dat deze nog heeft zo goed mogelijk te verbeteren. In de praktijk betekent dit dat de konijnen met myxomatose door dierenartsen ingeslapen worden om hun lijden te beëindigen. Soms bestaat er een kans dat het konijn sterk genoeg is en deze ziekte overwint.

 Voor meer informatie neem contact op met je dierenarts!