Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Het Koppelen

van konijn(en)


Koppelen

Je kunt niet zomaar twee of meerdere konijnen bij elkaar zetten, 
want dat gaat niet altijd goed.
Net als de mens heeft het konijn tijd nodig om zijn of haar maatje te leren kennen.
Konijnen zijn dan wel groepsdieren maar het botert niet altijd onderling.
Op deze pagina krijg je een kleine uitleg over het hoe en waarom achter het koppelen.

 

Waarom leven konijnen in de natuur samen?
Konijnen leven in de natuur samen omdat het prooidieren zijn en op deze manier kunnen ze veiliger leven. 

 

Niet zomaar twee of meer konijnen bij elkaar plaatsen?

 In de natuur leven konijnen samen in een groep. Een groep bestaat meestal uit een ram en een aantal voedsters. Zoals hierboven vermeld het zijn dan wel groepsdieren maar het gaat niet altijd goed samen. Konijnen hebben een hiërarchie en het is uitermate belangrijk dat deze bepaald wordt.

 

Waarom niet zomaar koppelen?
In de natuur leven de rammen vaak niet bij elkaar, de rammen gaan allemaal hun eigen weg. Voedster daarentegen kunnen wel samenleven met elkaar maar tijdens het voorplantingsseizoen kan er zeker ruzie ontstaan. In de natuur is het zo dat konijnen in een burcht leven. De voedster die het hoogst in rang staat krijgt de beste plek in de burcht om zo haar jongen veilig groot te brengen. Ons huiskonijn heeft echter niet zoveel ruimte als de wilde konijnen in de burcht. Dit is de reden dat voedsters vaak (tijdens het voortplantingsseizoen) gaan vechten.

 

Waarom hebben konijnen een hiërarchie?
Konijnen zijn dus prooidieren en hebben dus een hiërarchie. De hiërarchie zorgt er binnen een groep voor
dat elk konijn zijn eigen taak vervuld zodat de groep veilig kan leven.

Koppels ---> De beste combinatie is een gecastreerde ram en (bij voorkeur een gecastreerde) voedster.

Dit heeft de meeste kans van slagen mits er goed gekoppeld wordt en de konijnen een klik hebben met elkaar. Daarnaast is genoeg ruimte voor beide nodig evenals genoeg schuilruimte.

Koppel met de minst kans van slagen   ---> Een koppel met twee rammen 

Dit wordt afgeraden want dit gaat over het algemeen vaak fout vanwege het feit dat de rammen in de natuur ook vaak vechten om territorium. Er zijn natuurlijk uitzonderingen in gevangenschap, maar je moet zeker weten dat dit vaak fout gaat.


Koppel met een minder kans van slagen ----> Een koppel van twee voedsters. 

Dit zou ik ook zeker afraden omdat ook vrouwen in de natuur kunnen gaan vechten. Het vechten van voedsters uit zich vaak tijdens het voortplantingsseizoen. 

- In het kort ---> Koppel elementen -