Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Geslachtsbepaling 

bij konijnen


 

Geslachtsbepaling
Als je meerdere konijnen hebt of je hebt een nestje met konijnen is het van  belang dat je weet wat het geslacht is. 


De manier om het beste het geslacht van je konijn te bepalen is... door aan beide zijden van de geslachtsopening een lichte druk uit te oefenen.

 

*Rond 12 weken is het geslacht wat makkelijker te zien omdat de teelballen dan ingedaald zijn en deze heel duidelijk kan zien liggen aan beide zijden van de geslachtsopening.


Rammelaar (mannetje)*
Er komt een kleine ronde uitstulping te voorschijn, dit is de penis.
 


 

Voedster (vrouwtje) 
Er komt een bladvormige uitstulping  te voorschijn, dit is de vulva.