Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Geschiedenis

het konijn en de herkomst


Latijnse naam

De Latijnse naam voor het konijn is Oryctolagus Cuniculus.


Orde, klasse en geslacht

Ze behoren tot de Lagomorpha ook wel de Orde van de Haasachtigen genoemd.

De klasse waar ze toe behoren Mammalia en de Familie is Leporidae.

Hun geslacht is Oryctolagus.


Konijnen zijn prooidieren

Konijnen zijn prooidieren en houden er van nature dus niet van om opgetild en geknuffeld te worden.  

In de natuur worden konijnen alleen opgetild als ze aangevallen worden door bijvoorbeeld roofvogels. 

Zorg dus dat je je konijn nooit van boven af optilt en leg je konijn zeker niet op zijn rug. 

Het laatste is vooral omdat het konijn omdat het een overlevingsinstinct is van een konijn.  

Als een roofvogel een konijn grijpt zal deze zich voor dood houden, men denkt dat het ook het  geval is als je je konijn op zijn rug legt.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat konijn die op hun rug werden gelegd meer onderhevig waren aan stress en angstiger waren dan voorheen.


Herkomst

Men denkt dat het konijn uit Azië komt en zich vervolgens over Europa heeft verspreid.

De Feniciers en Romeinen hebben voor de verspreiding van het konijn gezorgd. 

De monniken hebben ervoor gezorgd dat wij vandaag de dag

80 tot 90 konijnenrassen hebben.


Het wilde konijn

Het wilde Nederlandse konijn leeft het liefst in open weilanden en op heide grond, omdat ze voorkeur hebben aan droge, losse en zanderige bodem.

Het wilde konijn komt vaak voor in open bossen en in de duinen. 

Het konijn zorgt ervoor dat het ecosysteem niet uit evenwicht gebracht wordt; hiermee wordt bedoeld dat het konijn een uiterst belangrijke prooi blijkt te zijn aan de onderkant van de voedselketen.

In Australië hebben ze tot op de dag van vandaag erg veel last van konijnen dit komt mede door hun snelle voorplanting en het ontbreken van roofdieren die op het konijn jagen. 

Het gevolg is dat er een te grote populatie ontstaan is die schade toebrengt aan de natuur. 

De jacht werkt in dit geval niet snel en effectief genoeg in het verleden  is Myxomatose ontwikkeld om de konijnen populatie snel te doen verminderen.

Later bleek dat veel konijnen resistent werden/waren voor dit virus en VHS ook wel VHD werd ontwikkeld.