Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

Blaasstenen en -gruis


Calcium opname
Konijnen hebben een zeer efficiente calcium (kalkopname)  Calcium dient er onder andere
 voor om gebruikt te woren in de bot opbouw van het konijn.
Het overige calcium wat niet gebruikt is zal via de urine het lichaam verlaten.

 

Blaasstenen en -gruis
Als een konijn zijn urine teveel calcium bevat ontstaan er al snel blaaskristallen en blaasstenen. 
Het is dus van groot belang dat je als konijnen eigenaar let op de voeding van je konijn.
Bij krachtvoeding kan je op de achterkant van de verpakking lezen wat het calcium gehalte is van het desbetreffende product.
Witlof, peterselie, chinese kool, spinazie en koolraap zijn onder de groentes calciumrijke producten.
Let hier dus goed mee op.

Symptomen
frequent plassen, vaak kleine beetjes
bloed in urine
pijn bij plassen, persen
in geval van volledige afsluiting: sloom, slap, verlies van eetlust, shock, sterfte

 


Oorzaak 
Vaak ontstaat blaasgruis en blaastenen door een opname van te veel calcium. 

 

Dit komt vaak voor bij :

-calciumrijke groenten

-hooi op basis van alfalfa

-het gebruik van knaagstenen.

-het geven van teveel krachtvoeding.


Behandeling van blaasstenen?
Blaasgruis en het zogenaamde 'zand' in de blaas (calciumoxalaatkristallen) kunnen in sommige 

 

gevallen met een catheter uit de blaas worden gespoeld door de dierenarts. 

Als dit niet lukt óf er is sprake van de aanwezigheid van blaasstenen zullen deze operatief verwijderd moeten worden, 

en zeker in het geval van een volledige obstructie van de urinebuis is haast geboden. 


Preventie 
De voeding aanpassen en je kunt de groenten na het wassen niet drogen zodat er meer water wordt opgenomen.
Vermijd zoveel mogelijk calcuimrijke voeding, maar geef calcium arme groenten

 

zoals sla, andijvie en radijs (let op dat deze niet pittig zijn)