Konijnen Verzorger Adviesbureau Hilversum e.o.     

Voor alle vragen... die knagen!                            Voorlichting en advies over konijnen         

E.cuniculi

(EC) konijnen parasiet bij konijnen


E.cuniculi
Wat is EC?
Wat zijn de symptomen van EC?
Hieronder een kleine uitleg.


Wat is E. cuniculi?
Encephalitozoon cuniculi (EC) is een konijnenziekte. 
Een protozoa is een heel klein ééncellig organisme dat iets groter is dan een bacterie. 
Deze is niet te zien met het blote oog en is alleen aan te tonen m.b.v een microscoop.
 Dit organisme vermeerderd zich, om dit te kunnen doen heeft het een gastheer (je konijn) nodig. 
Een protozoa kan tot weken buiten het lichaam overleven (afhankelijk van de temperatuur en de vochtgraad in de omgeving). De parasiet vormt sporen en deze komen via de urine van het konijn in de omgeving terecht. Via deze sporen wordt de infectie overdragen.
Het vaststellen van E.cuniculi wordt gedaan aan de hand van de symptomen, het is erg moeilijk om E. cuniculi te voorkomen. Sommige konijnen zijn al drager bij vanaf hun geboorte en kunnen pas veel later de ziekte uiten. Er bestaat geen vaccin tegen E. cuniculi. Een goede hygiëne is belangrijk en onnodige hevige stress dient vermeden te worden.


Voorkomen van E.cuniculi
Ook al is een besmetting moeilijk tegen te gaan kunnen de volgende maatregelen wel helpen. 
Maak het konijnen-verblijf dagelijks schoon!*
Daarnaast wordt er geadviseerd om gewassen te plukken in gebieden met wilde konijnen. 

Indien je konijn komt te overlijden
Mocht uw konijn komen te overlijden maak dan het hok goed schoon en ontsmet het. Heb je meerdere konijnen zorg dan dat deze ook een bezoekje brengen aan de dierenarts. Om besmetting naar ander konijn te voorkomen kun je het hok schoon gaan maken met 0,1% bleek of met 70 % Ethanol. 


Wat zijn de symptomen van E.cuniculi?
Scheve kop of tollen.
Slappe of verlamde achterpoten.
Urine lekken en/of veel drinken en plassen.
Lens verkleuringen of verdikkingen in het oog.
Afvallen (vermageren) zonder enige oorzaak.
 
 


 


Hoe toon je E.cuniculi aan?
Er zijn bloedtesten voor het konijn beschikbaar die deze ziekte kunnen aantonen.
 Deze bloedonderzoeken geven niet altijd uitsluitsel.
 Zekerheid krijg je pas als het konijn overleden is en er een autopsie verricht kan worden.

Wat is de behandeling bij E.cuniculi?
Hoe langer er gewacht wordt,  hoe slechter de prognose op herstel wordt. 
Zorg dat je konijn met de onderstaande symptomen zo snel mogelijk behandeld wordt met medicijnen om de ontstekingsreactie tegen te gaan en eventuele zwelling in zenuwweefsel af te remmen. 
Als de symptomen al weken/ maanden aanwezig zijn wordt de kans op genezing kleiner en kleiner. Verder  is het belangrijk dat je konijn op temperatuur blijft om de infectie zo snel mogelijk te verslaan!