Konijnen Verzorger                  Voor alle Vragen die.... Knagen!

                        GEDIPLOMEERD  KONIJNENVERZORGER   en -GEDRAGSADVISEUR                                                                                     GECERTIFICEERD KONIJNENDESKUNDIGE                                                         voor Voorlichting en Advies over Konijnen....  

Geslacht, Voortplanting en Castratie/Sterilisatie

van konijnen


Geslachtsbepaling
Als je meerdere konijnen hebt of je hebt een nestje met konijnen is het van  belang dat je weet wat het geslacht is. 

 

De manier om het beste het geslacht van je konijn te bepalen is door aan beide zijden van de geslachtsopening een lichte druk uit te oefenen.


Voedster (vrouwtje) 
Er komt een bladvormige uitstulping  te voorschijn, dit is de vulva.

 

Rammelaar (mannetje)*
Er komt een kleine ronde uitstulping te voorschijn, dit is de penis.

 

*Rond 12 weken is het geslacht wat makkelijker te zien omdat de teelballen dan ingedaald zijn en deze heel duidelijk kan zien liggen aan beide zijden van de geslachtsopening.

 

Verder is het belangrijk dat je weet wanneer konijnen geslachtsrijp zijn. 

 

Dit kan zijn omdat je konijnen nog niet geholpen zijn of je net een nestje hebt.

 


Geslachtsrijp

Wanneer is je konijn geslachtsrijp, dat is zeker van belang om te weten.

Het gedrag zal dan veranderen en je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je konijn geholpen is als 

deze samen zit met een ander konijn.


 Voedster (vrouwtje) 
 3,5 maand bij de dwerg rassen en 5-7 maanden bij de reuzen rassen.

 

Rammelaar (mannetje)
4-5 maanden.
 

**Vanaf ongeveer 3 maanden is het dus verstandig om de konijnen te scheiden van elkaar.**

 

Geen nestje!

laat je konijn dan steriliseren/castreren.  

Sterilisatie voedster: 
Kan al vanaf 4 maanden, maar de operatie is Het is verstandiger vanaf 6 maanden.


Castratie rammelaar:  
Kan al vanaf 4 maanden.

 

Een nestje

Ik raad het niet aan maar wil je een nestje, dan moet je het volgende weten
 
Voedster: 
Een voedster wordt geslachtsrijp als ze 80% van hun volwassen lichaamsgewicht hebben bereikt.
 Ze zijn wel al vruchtbaar op 70% van hun volwassen gewicht, maar het is af te raden dat ze dan een nestje krijgen omdat hun lichaam nog niet voldoende ontwikkeld is. 

 

Rammelaar:
Een rammelaar is geslachtsrijp vanaf 4 maanden, maar het is af te raden om dan de ram bij een voedster te zetten. 
De reden hiervoor is dat het sperma pas van optimale kwaliteit is als ze 6-7 maanden oud zijn. 
Oeps Nestje
Heb je een oeps nestje en weet je niet hoe je hier mee om moet gaan, heb je vragen of advies nodig?
Neem contact op Stichting Konijnenbelangen voor meer informatie.